Recensie – OBI Forum Live

Op woensdag 14 januari vond het eerste OBI Forum Live plaats. Tijdens dit forum presenteerde een aantal bekende bloggers hun kennis over Oracle BI ee. Het heeft mijn interesse omdat wij binnen Centraal Boekhuis aan het migreren zijn van Business Objects naar OBIEE. Het forum heeft mij op verschillende manieren aangenaam verrast. Ik heb het informele karakter en de benaderbaarheid van de experts als prettig ervaren. Toch had ik aan het einde van de middag wel een duaal gevoel. Ik ben verrijkt met kennis en ik zie verschillende mogelijkheden die het tool biedt waarmee Business Intelligence naar een nieuwe niveau kan worden getild. Maar tegelijker tijd beangstigde mij de wijze waarop alle presentaties gericht waren op het bij elkaar klikken van databases om iets snel op een dashboard te tonen. Bij iedere presentatie moest ik me echt inhouden om niet te roepen: maar waar is het datawarehouse principe gebleven, laat staan de gebruiker en zijn processen?

Het lijkt wel of ik inmiddels van de oude stempel ben. In twaalf jaar tijd heb ik kennis opgedaan van het onderwerp datawarehousing en Business Intelligence. Ik ging er vanuit dat inmiddels bij velen wel duidelijk zou zijn wat het voordeel en de noodzaak is van het hebben van een Datawarehouse. Maar blijkbaar was dit een foute aanname. Immers ik herinner me nog de plaatjes van vroeger waarbij alle lijntjes kris-kras door elkaar werden getekend met een manager en een groot vraagteken boven zijn hoofd. Woensdag herleefde ik deze ervaring tijdens het aanschouwen van al dat geklik binnen de BI Server. Op mijn vraag aan de deskundigen: waar is het principe van datawarehousing gebleven, kreeg ik van vier verschillende personenhetzelfde antwoord. Ja, Emiel vele organisaties zijn niet gezegend met een Datawarehouse, zoals Centraal Boekhuis, laat staan dat er intern iemand is met kennis van zaken. Vervolgens werd beargumenteerd waarom juist in de initiële “Proof of Concept” fase van een project, je met OBIEE snel in staat bent de requirements van de gebruiker te toetsen zonder eerst het hele ETL proces op poten te zetten. Waarop mijn reactie is: maar dat kan op andere manieren en iedereen weet als eenmaal de gebruiker zijn informatie heeft er al helemaal geen business case meer is om een datawarahouse te bouwen. Laat staan dat we stil staan bij de echte informatiebehoefte van de gebruiker.
Ik ben dan ook van mening dat de kracht die OBIee heeft, ook meteen het gevaar is. Ik wil er dan ook voor pleiten dat presentaties over OBIee gericht zijn op het brengen van Business Intelligence naar een next level, zonder afbreuk te doen aan het hele datawarehouse principe. Dat je OBIEE eventueel kunt gebruiken binnen een proof of concept omgeving kan een bijkomend voordeel zijn, maar dat is zeker geen primaire voordeel. Het is zelfs gevaarlijk!

Nu wil ik niet blijven hangen in de waarschuwing die ik geef. Immers ik blijf van mening dat OBIee een pracht tool is om een organisatie mee te laten excelleren door het gebruik van informatie. De afgelopen jaren heb ik me ook wel druk gemaakt over het onderwerp dimensioneel modelleren. Altijd maar weer die discussie of je nu moeten snowflaken of een starschema moet maken. De geleerden zijn er nog steeds niet over uitgesproken. Woensdag zag ik de mogelijkheid om deze discussie eens en voor altijd te slechten. Deze discussie is helemaal afhankelijk van het perspectief waarmee je naar informatie kijkt: vanuit een model of gebruikers point of view. OBIee heeft de mogelijkheid om alles bij elkaar te brengen. Ik heb me dan ook voorgenomen aan te tonen dat we op de fysieke laag in snowflake moeten modelleren om vervolgens dit op de logische laag tot een sterschema bij elkaar te brengen. Dit tezamen met de mogelijkheid om federated queries uit te voeren, zie ik mogelijkheden in het ontwikkelen van federated dimensions om te komen tot een nieuw informatie model, dat ik ga om dopen tot het information oriented model.

Ik hoop hier uiteraard binnenkort op terug te komen. Kortom voor mij een zeer geslaagde, maar met name een leerzame bijeenkomst.

Wordt vervolgd…..
Emiel